Uwaga Rodzice!

UWAGA – REKRUTACJA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 3 NA ROK SZKOLNY 2019/2020, ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM, ROZPOCZNIE SIĘ OD 4 MARCA  I POTRWA DO 22  MARCA 2019r. 

RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO U WYCHOWAWCÓW GRUP, W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 1 MARCA 2019r.

NIEZŁOŻENIE LUB ZŁOŻENIE DEKLARACJI PO W/W TERMINIE ŚWIADCZYĆ BĘDZIE O REZYGNACJI Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU. 

RODZICE NOWYCH DZIECI WYPEŁNIAJĄ  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA.

HARMONOGRAM REKRUTACJI, WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA ORAZ DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO SĄ DOSTĘPNE W ZAKŁADCE REKRUTACJA   NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA LUB W PRZEDSZKOLU W WERSJI PAPIEROWEJ.