Kotki 2018 / 2019

W marcu:
• wyrabiamy umiejętność współdziałania w zespole;
•budujemy swój system wartości  – tolerancja, empatia, szacunek, uznanie;
• rozbudzamy ciekawość i zainteresowanie otaczającym światem;
• posługujemy się zmysłami w czasie eksploracji świata;
• rozpoznajemy litery w czasie zabaw i spontanicznych odkryć;
• poznajemy/ utrwalamy litery „g”, „G”, „Ł”, „ł”, „F”, „f”, „J”, „j”;
• poznajemy liczby „12”, „13”, „14” i ich składowe;
• zdobywamy doświadczenia sprzyjające porównywaniu czasu wykonanych czynności, obserwacja ruchu wskazówek zegar
• utrwalamy nawyk do wypowiadania się pełnymi zdaniami;
• rozwijamy umiejętność czytania liter, sylab, wyrazów i prostych tekstów złożonych z poznanych liter;
• doskonalimy umiejętność pisania po śladzie, odtwarzania z pamięci wzorów poznanych liter;
• budujemy  motywację do poszukiwania, poznawania i wykorzystywania nowych informacji;
• budujemy uczucia więzi z przyrodą, poczucia odpowiedzialności za działania na rzecz środowiska przyrodniczego, dostrzegamy potrzeby ochrony przyrody;
• rozwijamy zainteresowania przyrodnicze;
• rozwijamy ciekawość poznawczą oraz chęć odkrywania tajemnic przyrody poprzez prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń i eksperymentowanie;
• rozwijamy umiejętność zadawania pytań i odpowiadania na pytania;
• kształcimy umiejętność wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk fizycznych;
• kodujemy i odczytujemy zakodowane informacje;
•bierzemy udział w obchodach Dnia Wiosny i Dnia Wody;