Pieski 2013/2014

  • Organizacja uroczystego apelu z okazji Dnia Nauczyciela; zaproszenie pracowników przedszkola na występ.
  • Tworzenie grupowego ogródka; sadzenie cebuli.
  • Podarowanie kamizelek odblaskowych.
  • Zwiedzanie gmachu Sądu Rejonowego.
  • Wyjazd integracyjny do Zajączkowa.