Kotki 2017/2018

 
Grupa Kotki w czerwcu: 
 
Stwarza okazję do dostrzegania odmienności 
i autonomii drugiego człowieka
Rozwija wzajemne relacje pomiędzy dziećmi, oparte na wzajemnym szacunku i akceptacji
Zna wybrane prawa dziecka
Rozwija umiejętności ruchowe, cechy motoryczne przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne
Budzi zainteresowania literaturą dla dzieci poprzez czytanie opowiadań i legend
Rozwija mowę i myślenie w toku zabaw i zajęć, kształtuje umiejętności językowe, wzbogaca słownictwo
Wykonuje  ćwiczenia  ortofoniczne  rozwijające mięśnie narządów mowy
Poznaje wybrane środki transportu 
Utrwala zasady właściwego zachowania w czasie podróży
Rozmawia o wakacyjnych zagrożeniach 
i sposobach unikania ich
Integruje się z kolegami z okazji Dnia Dziecka
Radośnie spędza czas podczas Pikniku Rodzinnego