Kotki 2017/2018

W kwietniu:
 
 
Ćwiczymy  prawidłowe funkcjonowanie aparatu oddechowego i artykulacyjnego
Poznajemy rodziny zwierząt oraz ich domy
Określamy korzyści z uprawy zbóż
Kształtujemy umiejętności liczenia w możliwie szerokim zakresie oraz klasyfikowanie według cech jakościowych
Poznajemy figury geometryczne - kwadrat
Pamiętamy o bezpiecznym zachowaniu  w sali, ogródku i na spacerach
Doskonalimy sprawność manualną
Dbamy o środowisko
Kształtujemy codzienne nawyki proekologiczne
Rozwijamy inteligencję emocjonalną
Pamiętamy, że jesteśmy Polakami i poznajemy symbole narodowe
Uczymy się przyśpiewki regionalnej ,,Marynia”