Pieski 2017/2018

W CZERWCU:

 

• Budzimy  szacunek dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości.

• Poznajemy  podstawowe  prawa  dzieci oraz uświadamiamy sobie  równość wszystkich ludzi w tym zakresie.

 • Odczuwamy radosny nastrój związany z obchodami Dnia Dziecka.

• Rozbudzamy świadomość  narodową oraz dostrzegamy piękno i bogactwo regionów Polski.

• Kształtujemy  podstawową orientację na mapie Polski.

• Uświadamiamy sobie zasady bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wypoczynku, oraz poznajemy  sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

• Piknik rodzinny – 14.06.2018

•Pożegnania już czas – uroczyste zakończenie roku – 15.06.2018