Gąski 2017/2018

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC:
 
Rozwijamy umiejętności ruchowe, motorykę dużą poprzez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samodzielne
Obchodzimy Dzień Dziecka
Obchodzimy Dzień Taty
Rozwijamy mowę i myślenie przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji 
Dostarczamy dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazu, 
Stwarzamy sytuacje do  bezpośredniego kontaktu z przyroda jako źródłem marzeń , przeżyć i doznań
Uczestniczymy w projekcie „Woda”
Wspieramy samodzielne twórcze działania dzieci