Gąski 2017/2018

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ:
 
Tworzymy dzieciom warunki do odbierania świata wszystkimi zmysłami
Wyrabiamy nawyki prozdrowotne
Rozwijamy świadomość wartości zdrowia i konieczność dbania o nie
Pogłębiamy więzi emocjonalnej z rodziną
wyrażamy swoich emocji w stosunku do najbliższych
Zachęcamy do wypowiedzi na temat swoich rodziców, ich wyglądu upodobań i czynności domowych.
 Poznajemy mieszkańców łąki
Poznajemy roślinność łąki
Rozwijamy zainteresowania plastyczne
Poznajemy swoje ciało poprzez zabawę
Rozwijamy logiczne myślenie
Zachęcamy do współdziałania w grupie.