Gąski 2017/2018

Zamierzenia dydaktyczo wychowawcze w lutym:
 
Uwrażliwiamy na naturalne piekno zimowego krajobrazu
Doskonalimy umiejętności wypowiedzi oraz wzbogacamy słownictwo
Wzbogacamy wiedzę o sportach zimowych i zabawach na śniegu
Rozwijamy zdolności do uważnego słuchania  tekstów literackich
Wzbogacamy przeżycia  dzieci przez zabawy 
z wcielaniem się w role
Wdrażamy do współdziałania i współpracy
Utrwalamy pojęcie „para”
Ćwiczymy sprawność  fizyczną i aparat oddechowy