Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola

W załączniku mogą Państwo pobrać potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola