sekcja flażoletowa

Od listopada 2015 roku w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia nauki gry na flażolecie. Podczas tych zajęć dzieci poznają budowę flażoletu i sposób wytwarzania dźwięków na nim. Mają niezwykłą okazję wyrażania swoich potrzeb ekspresji twórczej i zainteresowań muzyki- podczas śpiewu, pląsów i gry na instrumencie. Przedszkolaki z ogromnym zapałem uczestniczą w zajęciach "Sekcji flażoletowej"- mają niebywałą sposobność, już od najmłodszych lat grać znane utwory- solo i w grupie. W repertuarze sekcji znajdują się utwory takie jak: "Marysia ma małego baranka", "Każdy kwiat to mały świat", "Amazing Grace", utwory świateczne.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w niezmiernie miłej i twórczej atmosferze!

 

Joanna Odwrot

Monika Lewandowska