Spotkania dzieci z teatrem i muzyką

SPOTKANIA DZIECI Z TEATREM I MUZYKĄ 

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

W ramach spotakań dzieci z teatrem i muzyką, nasze przedszkolaki wybierają się do:

 

TEATR ANIMACJI W POZNANIU:

 

PAŹDZIERNIK- GRUPA II & III

LISTOPAD- GRUPA IV& V

MARZEC- GRUPA I

KWIECIEŃ- IV MIĘDZYPRZEDSZKOLNY FESTIWAL TEATRALNY

 

 

TEATR MUZYCZNY W POZNANIU:

 

KWIECIEŃ- GRUPA II& III