Rekrutacja

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2017/2018 rozpoczyna się  od 03 kwietnia  2017.
Zapisu dziecka do przedszkola dokonują rodzice lub prawni opiekunowie dziecka na drukach „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola”. Druki dostępne będą od dnia 03 kwietnia 2017r.- w przedszkolu i na stronie internetowej:  www.przedszkole-rzepka.pl.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w  przedszkolu do 14 kwietnia 2017. Wnioski złożone po terminie nie będą przyjmowane.