Rekrutacja

UWAGA – REKRUTACJA
 
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 3 NA ROK SZKOLNY 2019/2020, ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM, ROZPOCZNIE SIĘ OD 4 MARCA  I POTRWA DO 22  MARCA 2019r.
RODZICE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO U WYCHOWAWCÓW GRUP, W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 1 MARCA 2019r.                               
NIEZŁOŻENIE LUB ZŁOŻENIE DEKLARACJI PO W/W TERMINIE ŚWIADCZYĆ BĘDZIE O REZYGNACJI Z MIEJSCA W PRZEDSZKOLU.
RODZICE NOWYCH DZIECI WYPEŁNIAJĄ  WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA.
HARMONOGRAM REKRUTACJI, WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA ORAZ DEKLARACJA KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO                       
SĄ DOSTĘPNE W ZAKŁADCE REKRUTACJA   NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA LUB W PRZEDSZKOLU W WERSJI PAPIEROWEJ.
 
 
 
 
W ZAŁĄCZNIKU MOGĄ PAŃSTWO POBRAĆ DEKLARACJĘ KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA).