Rekrutacja

Uwaga Rodzice

 

Rekrutacja do przedszkola odbędzie się od 1 do 23 marca 2018 r.

Wnioski o przyjęcie  można pobierać w wersji papierowej w przedszkolu, bądź ze strony internetowej  - zakładka rekrutacja.

Pozostałe dokumenty dotyczące rekrutacji są dostępne również w w/w zakładce.