Indywidualna terapia logopedyczna

"Słowa są podobne do promieni. Jeżeli się nimi umiejętnie posługiwać - przenikają wszystko."

Aldous Huxley

 

 

Zajęcia logopedyczne odbywają się raz w tygodniu, indywidualnie z wybranymi dziećmi, u których zdiagnozowano zaburzenia bądź wady wymowy. Prowadzone są przez logopedę panią Katarzynę Hawryszkiewicz. Dla każdego dziecka zostaje opracowany indywidualny plan działań wspierających. Każdy podopieczny otrzymuje także dwie oceny semestralne, które podsumowują jego pracę i osiągnięcia. Najważniejsze etapy terapii to:

1. Diagnoza logopedyczna.

2.Ćwiczenia przygotowujące artykulatory do wywołania zaburzonych głosek:

-ćwiczenia oddechowe,         

-ćwiczenia narządów artykulacyjnych: języka, warg, podniebienia miękkiego, żuchwy,

-ćwiczenia emisyjno-głosowe.

3. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy:

-wywołanie głoski w izolacji,

-utrwalenie głoski korygowanej na materiale językowym w logatomach, wyrazach(nagłos, śródgłos, wygłos), zdaniach,

-ćwiczenia utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, tekstach,

- automatyzacja popr. wymowy w mowie spontanicznej, opow. Ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane.

-ćwiczenia utrwalające z wykorzystaniem komputera.