Zajęcia dodatkowe

 Klubu Przedszkolaków z Pasją:

  • Sekcja plastyczna-  prowadząca: Katarzyna Hawryszkiewicz
  • Sekcja tańca nowoczesnego- prowadzące:  Natalia Kuropieska, Marta Jędrzejczak
  • Sekcja teatralna- prowadzące: Magda Maria Dragońska, Elżbieta Szudera
  • Sekcja flażoletowa- prowadzące: Joanna Odwrot, Monika Lewandowska