Plan współpracy ze szkołą

Plan współpracy Przedszkola nr 3 w Szamotułach ze Szkołą Podstawową i Muzyczną w Szamotułach w roku szkolnym 2018/2019

 

CELE OGÓLNE WSPÓŁPRACY:

1. Zapoznanie dzieci ze środowiskiem szkolnym.

2. Umożliwienie aktywnego udziału w życiu przedszkola i szkoły.

3. Zdobywanie nowych doświadczeń i poznawanie sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

4. Stworzenie możliwości poznania przez dzieci przedszkolne nowych, starszych kolegów oraz nauczycieli pracujących w szkole.

5. Ukazywanie dzieciom wzorów ucznia.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

DZIECI:

1. Poznają drogę do szkoły.

2. Poznają warunki szkolne (pomieszczenia i otoczenie szkoły).

3. Poznają zasady funkcjonowania szkoły.

4. Przezwyciężają strach przed zmianą środowiska.

5. Integrują się ze społecznością szkolną.

6. Przystosowują się do życia i pracy w szkole.

7. Nabywają poczucia bezpieczeństwa.

 

Lp.

Zadania do wykonania

Terminy wykonania

1.

Nawiązanie kontaktów z nauczycielkami

klas pierwszych oraz trzecich.

Październik 2018

2.

Zapoznanie dziecka z drogą do szkoły.

Zwrócenie uwagi na przestrzeganie

zasad bezpieczeństwa podczas

poruszania się po drogach.

Październik 2018

3.

Spotkanie integracyjne        w Szkole Podstawowej.

 Udział w koncercie w Szkole Muzycznej.

Cały rok

4.

Zapraszanie uczniów na okazjonalne uroczystości oraz imprezy przedszkolne.

Cały rok

5.

„Wkrótce będę pierwszakiem”- udział w pierwszej lekcji , zapoznanie z wyglądem sali lekcyjnej, podjęcie zadań edukacyjnych proponowanych przez nauczyciela.

Maj 2018