Plan współpracy ze szkołą

 

PLAN WSPÓLPRACY ZE SZKOŁĄ W PRZEDSZKOLU  NR 3 W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014CELE GŁÓWNE:
•    Integracja wychowanków ze środowiskiem szkolnym.
•    Wprowadzenie dzieci w specyfikę środowiska szkolnego.
•    Adaptacja dzieci do środowiska szkolnego, zaspokajanie ich potrzeb psychicznych i emocjonalnych.WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 1 I NR 2 W SZAMOTUŁACH:

Cykl spotkań dzieci 5-letnich i 6-letnich ze szkołą:
- zapoznanie się z drogą do szkoły,
- zwiedzanie budynku szkoły (sal lekcyjnych, świetlicy, biblioteki, sali gimnastycznej, boiska szkolnego, szatni, toalety),
-udział dzieci w zajęciach lekcyjnych,
- udział wychowanków w proponowanych imprezach szkolnych; zaproszenie uczniów na przedstawienie do przedszkola.


WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ MUZYCZNĄ W SZAMOTUŁACH:

  • Zapoznanie dzieci 5-letnich i 6–letnich z drogą do szkoły; poznanie wymaganych kompetencji do uczestniczenia w muzycznej edukacji.
  • Udział dzieci w koncertach na terenie szkoły.