Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM PRZEDSZKOLA NR 3 W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 


 

CELE GŁÓWNE:
 

Integracja ze środowiskiem lokalnym
•Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej
•Kształtowanie u dzieci chęci poznawania świata i otwartości na innych ludzi


INSTYTUCJE, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY:
 

Władze lokalne- Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach:
-złożenie okolicznościowych życzeń pracownikom z okazji świąt

- zapraszanie przedstawicieli na uroczystości przedszkolne

 

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Szamotułach:
-współpraca z psychologiem według potrzeb

- udział w szkoleniach proponowanych przez poradnię
 

Policja:
-spotkanie z policjantem w przedszkolu- cykl spotkań „Bezpieczny przedszkolak”

 -kontrola pojazdów przed wyjazdami na wycieczki autokarowe
 

Straż Pożarna:
-wycieczka do siedziby Straży Pożarnej- prelekcje związane z bezpieczeństwem na terenie placówki, pokaz: sprzętu, wozu strażackiego        

-spotkania z zaprzyjaźnionym pracownikiem straży- cykl spotkań „Bezpieczny Przedszkolak”

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach:
-spotkanie z ratownikami medycznymi- pokaz, nauka udzielania pierwszej pomocy

-udział w wystawie prac o charakterze medycznym
 

Szamotulski Ośrodek Kultury; Kino „Halszka”:
-udział dzieci w uroczystościach, konkursach organizowanych przez SZOK

-regularne korzystanie z repertuaru filmowego
- organizowanie uroczystości przedszkolnych w kinie „ Halszka” w Szamotułach np. VI Międzyprzedszkolny Festiwal Teatralny

- pomoc i wsparcie organizacji Juliuszu 60lecia przedszkola
 

Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szamotuły oraz Biblioteka ZS nr 1:
-udział dzieci w proponowanych konkursach
-udział dzieci w zajęciach bibliotecznych

- udział bibliotekarzy na zajęciach w przedszkolu
 

Centrum Integracji Społecznej:

-uczestniczenie w imprezach integracyjnych; występy sekcji przedszkolnych dla podopiecznych Centrum;

- zapraszanie podopiecznych Centrum do przedszkola
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe:
-wycieczka do zakładu celem poznania jego znaczenia w środowisku lokalnym (Dzień Wody)

 

Centrum Sportu:
-korzystanie z ofert placówki
 

Lokalne zakłady pracy, punkty usługowe:
-odwiedzanie miejsc pracy rodziców (zakład fryzjerski, piekarnia, bank)

-wizyty w gabinecie lekarskim i stomatologiczny
 

Media lokalne:
-publikowanie artykułów na temat ciekawych wydarzeń w przedszkolu w prasie i na lokalnej stronie internetowej
 

Przytulisko dla bezdomnych zwierząt w Przyborówku:
- zorganizowanie zbiórki dla bezdomnych zwierząt

-wizyta dzieci w przytulisku; przekazanie żywności i ocieplenia

 

Gospodarstwo Agroturystyczne w Przecławiu:
-udział dzieci w wycieczce, zwiedzanie gospodarstwa, poznanie środowiska życia zwierząt hodowlanych