Koncepcja pracy naszego przedszkola

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 3 "RZEPKA"

W SZAMOTUŁACH

NA LATA 2014-2019