sekcja teatralna

„Powiedz mi - to zapomnę. Pokaż mi - to zapamiętam. Pozwól wziąć udział - a zrozumiem” Konfucjusz

Zabawa w teatr jest jednym ze sposobów wychowywania dzieci. Daje możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami, oderwania od rzeczywistości. Rozwija umiejętność współdziałania, podporządkowania się i obcowania z innymi, zwiększa poczucie własnej wartości, kształtuje wrażliwość estetyczną. Dzięki kontaktom ze sztuką dziecko rozwija myślenie, inteligencję, wyobraźnię, poznaje skutki zachowań bohaterów, wnika w ich przeżycia. Styka się z normami społecznymi, wartościami, bohaterami pozytywnymi i negatywnymi. Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje.. Każde dziecko w wieku przedszkolnym pragnie sukcesu i uznania. Dlatego właśnie na naszych zajęciach chcemy stworzyć ku temu najlepsze warunki. Dzieci zostaną zapoznane ze sztuką teatralną, będą pracować nad perfekcją słowa i ruchu, umacnianiu wiary w siebie. Zostanie wprowadzona gra aktorska w inscenizacjach i widowiskach teatralnych zakończonych występem przed publicznością. Kółko teatralne jest skierowane dla dzieci 4,5,6-letnich w maksymalnej liczbie do 15 dzieci. Zajęcia będą się odbywać raz w tygodniu od 30 do 45 minut.

Maria Dragońska i Elżbieta Szudera