Zestaw programów wychowania przedszkolnego

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DOPUSZCZONYCH PRZEZ DYREKTORA PRZEDSZKOLA DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W PRZEDSZKOLU NR 3 W SZAMOTUŁACH

 

„Elementarz sześciolatka"
Program wychowania przedszkolnego – roczne przygotowanie do szkoły                            
Autorzy: Stenia Doroszu, Joanna Gawryszewska, Joanna Hermanowska, Katarzyna Kamińska-Dolata
( grupa IV – 6 latki)
 
„Szkoła za rok”
  Program wychowania przedszkolnego – roczne przygotowanie do szkoły                          
 autorzy: Danuta Pawłowska-Niedbała, Dorota Banasik
Nowa Era sp. Z o.o. 2016r.
(Grupa V – 5,6 latki)
 
„English Play Box”
     Trzypoziomowy program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim
Autorzy: Dorota Sikora-Banasik, Ewelina Wilkos
Nowa Era sp. Z o.o. Warszawa 2016
( wszystkie grupy wiekowe)
 
"Zanim będę uczniem"
Program wychowania przedszkolnego autorstwa Elżbiety Tokarskiej i Jolanty Kopały.
Wydawnictwo Edukacja Polska Sp. Z o. o.
Warszawa 2009
ISBN 978 – 83 – 7635 – 060 – 8
(wszystkie grupy wiekowe)
 
"Nazywanie świata - odimienna metoda nauki czytania"
autorstwa dr Ireny Majchrzak
MAC Edukacja 2006
SBN 83 – 7315 – 881 – 2
(grupa III, IV i V - dzieci 5 i 6 – letnie)
 
 
"Zabawa w czytanie"
Własny program edukacyjny Marii Domagały z 2002r.
(grupa  IV i V - dzieci 5,6 – letnie)
 
"Jestem sobie przedszkolaczek, nie grymaszę i nie płaczę"
Własny program adaptacyjny Katarzyny Hawryszkiewicz z 2011r.
(grupy I i II -  dzieci 3 i 4  – letnie)
 
„Dziecko w świecie emocji”
Własny program edukacyjny Agnieszki Dyzert z 2013r.
(grupa II i III -  dzieci 4,5 -letnie)
 
„Taniec to sama radość”
Program własny Magdaleny Glabiszewskiej z 2014r.
( sekcja taneczna Klubu Przedszkolaków z Pasją)
 
"Kochamy dobrego Boga"
Program do nauczania religii autorstwa J. Szpet i D. Jankowskiej
A-2-0-01/10, wyd. Księgarnia św. Wojciecha w Poznaniu
(grupy IV i V - dzieci 5,6-letnie)
 
„Mała Sztuka Teatralna”
Program własny Elżbiety Szudery z 2016r.
( sekcja teatralna Klubu Przedszkolaków z Pasją)