Statut przedszkola

STATUT PRZEDSZKOLA NR 3

W SZAMOTUŁACH

UL. WOJSKA POLSKIEGO 11