Personel

DYREKTOR:

 • mgr Maria Domagała

 

NAUCZYCIELE:

 

 • mgr Natalia Kuropieska- wychowawca grupy I- 3-latków
 • mgr Joanna Odwrot- wychowawca grupy II- 5latków
 • mgr Katarzyna Hawryszkiewicz- wychowawca grupy III- 5&6- latków 
 • mgr Elżbieta Szudera – wychowawca grupy IV- 6- latków 
 • Magdalena Dragońska – wychowawca grupy V- 4- latków 

 

NAUCZYCIELE UZUPEŁNIAJĄCY:

 • Marta Jędrzejczak
 • Elżbieta Kulczak
 • Monika Lewandowska

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI  I  OBSŁUGI:

 • Iwona Koryzma - intendent
 • Violetta Hass - kucharka
 • Violetta Pawlaczyk - pomoc kuchenna
 • Małgorzata Kolińska - pomoc kuchenna
 • Maria Ferster- pomoc kuchenna
 • Magdalena Hermańska - woźna oddziałowa
 • Beata Skowrońska - woźna oddziałowa
 • Zofia Sobańska - woźna oddziałowa
 • Lucyna Gumna- woźna oddziałowa
 • Bolesław Myczkowski -  woźny

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

 • mgr Katarzyna Hawryszkiewicz - nauczyciel logopeda - indywidualna terapia logopedyczna
 • mgr Paweł Biedny- nauczyciel religii w grupach III&IV