Personel

DYREKTOR:

 

NAUCZYCIELE:

 

 

NAUCZYCIELE UZUPEŁNIAJĄCY:

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI  I  OBSŁUGI:

  • Iwona Koryzma - intendent
  • Magdalena Hermańska - kucharka
  • Violetta Pawlaczyk - pomoc kuchenna
  • Dorota Rzeszuto- pomoc kuchenna
  • Anna Leśniewska- pomoc kuchenna
  • Agata Łakota - woźna oddziałowa
  • Beata Skowrońska - woźna oddziałowa
  • Edyta Rakowska - woźna oddziałowa
  • Lucyna Gumna- woźna oddziałowa
  • Bolesław Myczkowski -  woźny